Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke vie orkesterilaiset istuttamaan metsää

Orkesteri istuttaa 6.000 kuusen tainta Hollolaan yhteistyössä Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa

Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke vie orkesterilaiset istuttamaan metsää tiistaina 28.5.2019. Orkesterille on varattu Hollolasta n. 3,3 hehtaarin metsäalue, johon on tarkoitus päivän aikana istuttaa 6.000 kuusen tainta. Istutustyö tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa metsänomistaja Paavo Takalan maille. Jokaisen metsästä päätehakkuussa kaadetun puun tilalle istutetaan 4-6 puolitoistavuotiasta tainta, jotka tuodaan läheltä Taimi-Tapion Vierumäen taimitarhalta. Hiilinieluna nyt istutettavat taimet alkavat toimia n. 10–15 vuoden kuluttua.

”Taimien istutus on varsinainen ekoteko, sillä kasvava metsä on tehokas hiilen sitoja. Samalla tehdään pohjatyö tulevalle tukkimetsälle, josta 60 vuoden kuluttua saadaan raaka-ainetta sahoille. Puujalosteissa, kuten rakennuksissa tai huonekaluissa, hiili on sitoutuneena sen jälkeen vuosikymmeniä”, kertoo Metsänhoitoyhdistyksen projektipäällikkö Mari Sarvaala.

Metsänistutus kompensoi orkesterin toimintaan liittyvän liikenteen päästöjä
Sinfonia Lahti käynnisti vuonna 2015 hankkeen, jonka tavoitteena on osallistua globaalin ilmastonmuutoksen hidastamiseen muuttamalla orkesterin toiminta asteittain hiilineutraaliksi. Hankkeeseen liittyvässä hiilijalanjälkilaskennassa Sinfonia Lahden merkittävimmäksi kasvihuonekaasupäästölähteeksi muodostui liikenne. Yleisön matkustaminen aiheuttaa noin 60 % Sinfonia Lahden hiilijalanjäljestä, mikä selittyy erityisesti yksityisautoilun yleisyydestä yleisön matkustusmuotona. Asiakkaiden sitouttaminen ja yhteinen tahtotila, ovat merkittävässä roolissa hiilineutraaliuteen pyrittäessä.

”Orkesterin toimintaan liittyy väistämättä ihmisten kuljettaminen eri liikennevälineillä, kun yleisö kulkee konsertteihin, orkesterissa työskentelee vierailevia taiteilijoita ja kun orkesteri itse liikkuu”, toteaa Sinfonia Lahden intendentti Teemu Kirjonen ja jatkaa: ”Metsänistutus on konkreettinen keino kompensoida liikenteestä syntyviä päästöjä. Samalla se on myös oiva tapa orkesterille edistää yhdessä yhteisesti sovittua ilmastotavoitetta ja toivottavasti samalla toimia innostavana esimerkkinä myös muille.”

Hiilineutraali Sinfonia Lahti
Sinfonia Lahti käynnisti vuonna 2015 hankkeen, jonka tavoitteena on osallistua globaalin ilmastonmuutoksen hidastamiseen muuttamalla orkesterin toiminta asteittain hiilineutraaliksi. Orkesterin hiilijalanjälki laskettiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahdessa toimivan Ympäristötekniikan yksikön kanssa. Laskenta perustuu elinkaariarviointiin, jonka diplomi-insinööri Pilvi Virolainen teki diplomityönään.

Diplomityössä selvitettiin sinfoniaorkesterin merkittävimmät kasvihuonekaasupäästölähteet sekä kuinka toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää ja kompensoida. Laskennan perusteella Myrskyvaroitus ry ja Sinfonia Lahti laativat toimenpideohjelman, jota noudattamalla orkesteri tavoittelee hiilineutraaliutta. Myrskyvaroituksesta hankkeen fasilitaattoreina toimivat FM Hannele Eklund ja TkT Jouni Keronen.

Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke voitti keväällä 2018 kansainvälisen Classical:NEXT -innovaatiopalkinnon Rotterdamissa.

Lahden kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2025
Hanke on luonteva osa Lahden kaupungin ympäristötavoitteita, sillä Lahti on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi. Kaupunginhallitukselle ollaan kesäkuussa esittämässä uutta hiilineutraaliustavoitetta, joka tähtää jo vuodelle 2025. Energiantuotantorakenteen muutoksen jälkeen päästöjen vähentämisen huomio on erityisesti liikkumisessa ja muussa päivittäisessä kulutuksessa.

”Hiilivapaa Sinfonia Lahti on innostava esimerkki siitä, miten ilmastonmuutos yhteisenä ja nopeasti ratkaistavana haasteena huomioidaan luontevana osana kulttuuritoimintaa. Orkesterin esimerkki puhuttelee varmasti uusia kohderyhmiä ja inspiroi ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun”, kertoo Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Saara Vauramo.

Lisätietoja:
Mari Sarvaala, projektipäällikkö mari.sarvaala@mhy.fi, 0443420068
Metsänhoitoyhdistys

Teemu Kirjonen, intendentti teemu.kirjonen@lahti.fi, 0505184597
Sinfonia Lahti

Heini Moisio, viestintäjohtaja heini.moisio@lahti.fi, 0503836504
Lahden kaupunki 0503836504