Sinfonisesti Yhdessä -yritysyhteistyö

Sinfonia Lahti toimii yhteistyössä yrityksistä muodostetun Sinfonisesti Yhdessä -joukkueen kanssa. Yritykset edustavat monipuolisesti suomalaista elinkeinoelämää – ja toimivat ennakkoluulottomasti kulttuurityön tekijöinä. Yhteistyön perustana on osaamisen ja henkisen pääoman sekä taloudellisten intressien jakaminen vuorovaikutuksessa kaikkien joukkueen jäsenten kesken. Yhteistyössä ei erotella saajia ja antajia vaan kaikki osapuolet ovat tasapuolisia partnereita keskenään. Partnereilla on myös yhteistyötä viestinnässä. Kumppanuusviestinnän tavoitteena on myönteisen perusjulkisuuden rakentaminen ja hyödyntäminen, jolla edesautetaan orkesterin tavoitteen toteutumista ja tavoitemielikuvan rakentumista.

Sinfonia Lahti on saanut useita yritysyhteistyöhön liittyviä tunnustuspalkintoja, joista mainittakoon  vuonna 2003 ensimmäistä kertaa jaettu Art & Business Award -palkinto, jonka Sinfonia Lahti sai yhdessä Edita Oyj:n kanssa, Suomen Markkinointiliiton myöntämä Markku-tunnustuspalkinto vuosina 2004 ja 1991, Lahden nuorkauppakamarin myöntämä Business Knight -palkinto vuonna 1991, Vuoden huiput -kunniamaininta Mainonnan ja graafisen suunnittelun vuosikilpailussa vuonna 1992 ja Gold Camera Award -kilpailun (Yhdysvallat) kunnallishallinnon sarjan ensimmäinen sija yhteistyöstä Avset Oy:n kanssa vuonna 1996. Vuonna 2002 Sinfonia Lahti pääsi ainoana orkesterina mukaan WSOY:n kustantamaan Merkit -brändikirjaan.

Sinfonisesti yhdessä:

ess