Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sinfonia Lahti / Uutiskirje

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR)

1.    Rekisterinpitäjä

Lahden kaupunki / Lahden kaupunginorkesteri
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7
15140 Lahti

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lahden kaupunginorkesteri / Markkinointi
sinfonialahti(a)lahti.fi

3.    Rekisterin nimi

Lahden kaupunginorkesterin Uutiskirjerekisteri (markkinointi- ja ajankohtaiskirje)

4.    Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.    Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjerekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja asiakkaista:

 • asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
 • tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella
 • tietojen säilyttämisen kestoa ei ole määritelty erikseen

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7.    Säännön mukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Lahden kaupunginorkesteri ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.  Palvelujen toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle (mm. uutiskirjealusta) Suomen lain mukaisesti.

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen tietosuoja(a)lahti.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisteröidyllä on mahdollisuus ja oikeus poistua uutiskirje rekisteristä milloin tahansa.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 18.5.2018 ja varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Lahden kaupungin tietosuojalauseke

Lahden kaupungin tietosuojalauseke

Lahden kaupunki / Tietosuojavastaava 
tietosuoja(a)lahti.fi

Asiakasrekisterin ja verkkopalvelun käytön tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR)

1.    Rekisterinpitäjä

Lahden kaupunki / Lahden kaupunginorkesteri
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7
15140 Lahti

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lahden kaupunki / Tietosuojavastaava
tietosuoja(a)lahti.fi

Lahden kaupunginorkesteri / Markkinointi
sinfonialahti(a)lahti.fi

3.    Rekisterin nimi

Lahden kaupunginorkesterin asiakasrekisterin ja verkkopalvelun käytön tietosuojaseloste

4.    Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Lahden kaupunginorkesterin oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Lahden kaupunginorkesterin ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Lahden kaupunginorkesterin ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus), markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin, etämyytiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Lahden kaupunginorkesterin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja kuluttaja-asiakkaista:

 • Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakas- ja tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot (esim. asiakasta kiinnostavat Lahden kaupunginorkesterin tuotteet ja palvelut), segmenttitiedot ja muut vastaavat tiedot
 • Eväste- ja käyttötietoja
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
 • Kiinnostus- ja profilointitiedot
 • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suoramarkkinointikiellot sekä
 • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7.    Evästeet

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi tietoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies).

Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt www-sivustolla. Istuntoevästeet ovat tilapäisiä evästeitä, ja ne säilyvät selaimessa, kunnes suljet selaimen. Pysyvä eväste säilyy pidempään tai kunnes poistat sen manuaalisesti.

Mitä evästeitä verkkosivustolla käytetään?
Sisäiset evästeet. Nämä evästeet varmistavat että verkkosivut toimivat tarkoituksenmukaisesti, kuten valikoissa siirtyminen ja kielisyyden vaihto.

Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste.

Google Analyticsia voidaan sivustojen käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi käyttää myös osuvampien mainosten valintaan Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) ja muualla verkossa sekä mittaamaan vuorovaikutusta mainosten kanssa.

Evästeiden esto. Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä asettamalla estot selaimen asetuksista. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tällöin kaikki verkkosivuston toiminnot eivät ole käytettävissä.

8.    Säännön mukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Lahden kaupunginorkesteri ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti tai palvelun toteuttamiseksi yhteistyökumppanin kanssa (kuten postituspalvelu).

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjausta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen tietosuoja(a)lahti.fi. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa toimittaa sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen sinfonialahti(a)lahti.fi. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 18.5.2018 ja varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Lahden kaupunginorkesterin lipunmyyntikumppanin Lippupisteen tietosuojaseloste