Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke

Sinfonia Lahti käynnisti Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi keväällä 2015 hankkeen, jonka tavoitteena on osallistua ilmastonmuutoksen hidastamiseen muuttamalla orkesterin toiminta asteittain hiilineutraaliksi.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa laskettiin orkesterin hiilijalanjälki yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahdessa toimivan Ympäristötekniikan yksikön kanssa. Laskenta perustui elinkaariarviointiin, jonka LUT:n opiskelija, tekniikan kandidaatti Pilvi Virolainen teki diplomityönään. Työssä selvitettiin sinfoniaorkesterin merkittävimmät kasvihuonekaasupäästölähteet sekä kuinka toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää ja kompensoida.

Yleisöyhteistyöllä kohti päästötavoitteita

Sinfonia Lahden hiilijalanjälkitarkastelussa on huomioitu omien toimintojen, kuten esiintymisen, levytysten, harjoittelun ja toimistotyön kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi sen sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja toimittajien, toiminnasta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.

Laskennassa merkittävimmäksi kasvihuonekaasupäästölähteeksi muodostui liikenne, jossa otettiin huomioon sekä henkilöstön työmatkaliikenne, konserttimatkat ja kiertueet että yleisön matkustaminen konsertteihin. Yleisön matkustaminen aiheuttaa noin 60 % hiilijalanjäljestä, mikä selittyy erityisesti yksityisautoilun yleisyydestä yleisön matkustusmuotona.

Toiseksi eniten kasvihuonekaasuja tuottaa energiankulutus, mikä kattaa noin 15 prosenttia sinfoniaorkesterin kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä. Loput kasvihuonekaasupäästöistä muodostuvat esimerkiksi levyalbumien ja muiden oheistuotteiden valmistuksesta, käytöstä ja loppusijoituksesta.

Matkustaminen kuuluu orkestereiden elämään, eikä ole tarkoitus, että kansainvälinen toiminta pysähtyisi ilmastolupauksen antamiseen. Ilmastonmuutoksen hidastaminen on ennen kaikkea ennakkoluulottomien ja uusien ratkaisujen etsimistä. Sen sijaan, että matkustamisesta luovuttaisiin, on etsittävä mahdollisimman puhtaita matkustustapoja. Musiikkiteollisuudessa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jokaisessa sektorissa yhteistyössä eri alojen ja sidosryhmien kanssa.

Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hanke jatkuu

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen hiilijalanjälkeä on pienennetty muuttamalla käyttötottumuksia, jolloin voidaan saavuttaa suoria kustannussäästöjä, esim. vähentämällä energian ja materiaalien kulutusta sekä tarvittavien hankintojen määrää. Myös erilaiset ympäristöteot ovat aktiivisesti osa orkesterin arkea.