Sinfonia Lahden MUSII-KISSA! -konsertit täyttävät Sibeliustalon Päijät-Hämeen noin 2400 kakkosluokkalaisesta

Sinfonia Lahden MUSII-KISSA! -konsertit täyttävät Sibeliustalon Päijät-Hämeen noin 2400 kakkosluokkalaisesta tiistaina 11.9. ja keskiviikkona 12.9.

Konsertit käynnistävät Lahden kaupungin perusopetuksen Kulttuuriohjelman 10. lukuvuoden sekä Lahden Kulttuuriohjelman ja maakunnallisen Lastenkulttuurikeskus Efektin yhteistyön viidennen lukuvuoden. Yhteistyön myötä Lahden Kulttuuriohjelmaan kuuluviin 2.-luokkalaisten konsertteihin kutsutaan myös Efektin toiminta-alueen eli koko Päijät-Hämeen 2.-luokkalaiset oppilaat.

Katti Matikainen ja Nakkirakki seikkailevat Sinfonia Lahden lastenkonserteissa

Pikku Kakkosesta ja lastenkirjoista tutut Katti Matikainen ja Nakkirakki selvittävät Musii-kissa! -konsertissa mistä musiikissa on kyse, tarvitaanko musiikkiin muuta kuin soittimia ja korvat? Vastausta etsitään yhdessä orkesterin ja yleisön kanssa. Konsertissa kellutaan ääniaalloilla, ahmitaan musiikkia ja liikautellaan tunteita soiton ja laulun voimin. Musii-kissa! -konsertti on musiikin ja humoristisen dialogin vauhdikasta vuorottelua. Konsertin on käsikirjoittanut Katti Matikaista esittävä Silja Sillanpää, lastenkirjailija ja käsikirjoittaja monien Ylen lastenohjelmien takana.

Päiväkonserttien lisäksi järjestetään yksi julkinen konsertti tiistaina 11.9. kello 18 Sibeliustalossa. Lippuja voi tiedustella Sibeliustalon lipunmyynnistä ja Lippupisteestä.

Kulttuuriohjelman 10. lukuvuosi kertoo perusopetuksen ja kulttuurilaitosten pitkäjänteisestä yhteistyöstä

Kulttuuriohjelma aloitettiin Lahdessa syksyllä 2009. Ohjelman myötä jokaisella perusopetuksen luokalla tutustutaan vähintään yhteen kotikaupungin kulttuurilaitokseen osana oppilaan koulupäivää. Perusopetuksen aikana tulevat tutuiksi kirjastot, Sinfonia Lahti, Lahden kaupunginteatteri, Lahden museot, Lahden Nuorisoteatteri ja muotoilu Taide- ja muotoilukoulu Taikan työpajoissa. Perusopetus ja kulttuurilaitokset järjestävät toiminnan kuljetuksineen yhteistyössä laaditun suunnitelman mukaisesti. Kulttuurikäynnit tukevat perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä eri oppiaineissa että osana laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Vuosiluokilla 1–8 on vähintään yksi käyntikohde, joillakin vuosiluokilla kohteita on useita. Vuosittain kulttuuriohjelman käyntejä kertyy siten yli 10 000. Perusopetuksen päätteeksi 9.-luokkalaiset saavat kulttuurikortin, jolla he pääsevät tutustumaan kulttuurikohteisiin omatoimisesti vapaa-ajallaan. ”Kulttuuriohjelman toimintavuodet ovat osoittaneet, että Lahdessa osataan tehdä hienoa yhteistyötä eri kulttuuri- ja taidelaitosten kesken jokaisen lapsen ja nuoren hyväksi. Hienointa tässä ohjelmassa on, että kulttuuri todellakin kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle”, toteaa opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.

Lastenkulttuurikeskus Efektin toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen

Efekti järjestää kulttuuritarjontaa kuntien kouluihin ja päiväkoteihin. Toiminta oli aluksi hankemuotoista vuosina 2006–2008. Vuonna 2009 toiminta vakinaistettiin. Ensimmäistä kertaa Efektin historiassa toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen Hartolan liityttyä mukaan keväällä 2018. Mukana olevat kunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki, Orimattila ja Sysmä.

Lastenkulttuurikeskus Efektille myönnettiin vuonna 2013 Lapsenpäivä-palkinto. Palkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tunnustus merkittävästä työstä taidekasvatuksen ja taideharrastamisen hyväksi. Efektin toimintaa hallinnoi seudullinen ohjausryhmä, joka koostuu mukana olevien kuntien edustajista. Koordinoinnista vastaa Lahden kaupungin kulttuuripalvelut.

Päiväkodit ja koulut voivat jälleen hakea maksuttomia Efektin kulttuurivierailuja

Syksyn ohjelmistossa on kulttuurivierailuja eri taiteen aloilta sirkuksesta sanataiteeseen ja musiikista kädentaitoihin. Koulut ja päiväkodit voivat nyt hakea vierailuja sähköisellä ilmoittautumislomakkeella torstaihin 6.9.2018 mennessä. Ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa www.phlastenkulttuuri.fi/index.php/efekti-lastenkulttuurivierailut/ohjelmisto-2018